O projekcie

PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie

Celem projektu jest:

  • Zapewnienie uczniom warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na dane specjalizacje zawodowe,
  • Rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych i społecznych w środowisku odmiennym kulturowo oraz uwrażliwienie ich na odmienne normy społeczno-kulturowe i wzorce zachowań,
  • Rozwój kompetencji językowych ogólnie i zawodowo 30 uczniów PCKZiU w naturalnym środowisku życia i pracy w kraju partnerskim UE,
  • Poszerzenie wzorców kulturowo – poznawczych poprzez wdrożenie programu integracyjno-kulturowego – jako wartość dodana projektu mobilności zawodowej,
  • Diagnoza i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie zniwelowania barier utrudniających dostęp do nowoczesnych i efektywnych form edukacji zawodowej.
Przedsięwzięcie „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie”
o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071330
realizowane na zasadach Programu Erasmus+
w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
Przyznana kwota dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
wynosi 394 165,57 PLN w podziale: 82,52% środki europejskie, 17,48% środki krajowe.