Rekrutacja

W ramach projektu odbędą się 2 mobilności trwające 4 tygodnie:

  • 30 września – 28 października 2023 r. – Málaga (Hiszpania)
  • 28 kwietnia – 25 maja 2024 r. – Setúbal koło Lizbony (Portugalia).

Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie oraz w roku szkolnym 2023/24 jest uczniem klasy III, IV lub V kształcącym się w zawodzie: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych lub kucharz.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie powinien złożyć w kancelarii PCKZiU w Pucku w terminie od 26 czerwca do 14 lipca 2023 r. następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • zgodę rodziców,
  • list motywacyjny, w którym uzasadni chęć wzięcia udziału w projekcie,
  • oświadczenie o pochodzeniu z rodziny niepełnej (opcjonalne),
  • zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego (opcjonalne),
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (opcjonalne).

Regulamin rekrutacji

Przedsięwzięcie „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie
o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071330
realizowane na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
wynosi 394 165,57 PLN w podziale: 82,52% środki europejskie, 17,48% środki krajowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *