Ogłoszenie wyników rekrutacji uczestników projektu „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie”

W dniach 17-18.07.2023 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy ul. Kolejowej 7 odbyły się posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego.

Zadaniem Zespołu była weryfikacja złożonych dokumentów, ocena listu motywacyjnego i dokonanie wyboru uczestników mobilności w ramach projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników. Do 14.07.2023 r. wpłynęło 46 formularzy wraz z załącznikami.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie:

Klasa III TL

 1. Patrycja Okrój
 2. Daria Meier
 3. Patrycja Skrzypczak
 4. Aleksandra Tutkowska
 5. Milena Domke

Klasa IV TL

 1. Aleksandra Koy
 2. Laura Kandziora

Klasa V TL

 1. Błażej Jeka
 2. Franciszek Aremke
 3. Wiktor Cirocki
 4. Kinga Czarnowska

Klasa III TG

 1. Natalia Pałkowska
 2. Julia Koss
 3. Zuzanna Koss
 4. Adrian Brzeski
 5. Martyna Nowowiejska
 6. Anna Kempa
 7. Tomasz Tempski
 8. Anna Szymańska
 9. Antonina Górska

Klasa III TŻ

 1. Tymon Adamek
 2. Filip Hintzke
 3. Daniela Wolszon
 4. Martyna Bronka

Klasa V TŻiUG

 1. Paulina Żaczek
 2. Konrad Radtke
 3. Ewelina Dettlaff
 4. Martyna Dąbrowska

Klasa III b

 1. Amelia Dudek
 2. Antonina Konkel

Uczniowie niezakwalifikowani do udziału w projekcie
i umieszczeni na liście rezerwowej:

Klasa III TL

 1. Przemysław Mienik
 2. Jakub Szreder
 3. Maciej Mollin

Klasa IV TL

 1. Kacper Ciskowski
 2. Patrycja Dettlaff
 3. Patryk Korthals
 4. Grzegorz Maciszka
 5. Maciej Bradtke
 6. Gracjan Grubba
 7. Paweł Jeszke

Klasa V TL

 1. Piotr Lessnau
 2. Aleksander Pulczyński
 3. Julia Królas
 4. Wojciech Pestilenz

Klasa III TG

 1. Wiktoria Pieszak
 2. Kinga Marzeion

Klasa IV TŻiUG

 1. Piotr Skrzypczak

Od wyników rekrutacji można odwołać się do Dyrektora PCKZiU w Pucku składając pismo do kancelarii szkoły do 20 lipca 2023 r.

Spotkanie organizacyjne

3 sierpnia 2023 r. o godzinie 9.00 w sali 016C lub 017 C odbędzie się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu oraz ich opiekunami prawnymi. Obecność obowiązkowa!

Uczestnicy projektu zobowiązani są do posiadania dowodu osobistego lub paszportu oraz rachunku bankowego w PLN.

Przedsięwzięcie „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie
o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071330
realizowane na zasadach Programu Erasmus+
w ramach projektu 

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
wynosi 394 165,57 PLN w podziale: 82,52% środki europejskie, 17,48% środki krajowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *